Jak uzyskać świadczenie przedemerytalne i komu przysługuje?

Sytuacja osób w wieku przedemerytalnym na rynku pracy jest trudna. Niejednokrotnie zdarza się, że osoba, która już wkrótce odejść ma na emeryturę, z powodu roszad w firmie zostaje zwolniona. Będąc tuż przed wejściem w wiek emerytalny bardzo trudno znaleźć nową pracę – szczególnie gdy chodzi o zatrudnienie przez kilka miesięcy. W takim wypadku ratunkiem może okazać się świadczenie przedemerytalne.

Czym jest świadczenie przedemerytalne i ile ono wynosi?

Świadczenie przedemerytalne to rodzaj zabezpieczenia finansowego dla osób w starszym wieku, które straciły pracę i spełniają kilka warunków. Po pierwsze utrata pracy nastąpiła z winy pracodawcy, a po drugie, zwolniony nie spełnia warunków wymaganych do przyznania emerytury powszechnej. Ponadto, trzeba mieć również odpowiedni wiek i staż pracy.

Jeśli spełniamy te warunki, wówczas ubiegać się możemy o świadczenie przedemerytalne. Zgodnie z bieżącymi przepisami, tj. Obowiązującymi od 1 marca 2018 roku, wysokość świadczenia wynosi 1.070,99 zł miesięcznie.

Kto może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Aby móc ubiegać się o świadczenie przedemerytalne należy spełnić szereg warunków. Co ważne, muszą być one spełnione łącznie. Są to m.in. tzw. warunku ogólne: pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni, brak odnotowanych odmów podjęcia zatrudnienia, bycie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna oraz złożenie wniosku o świadczenie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wydania przez Urząd Pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz ustania zatrudnienia.

Poza powyższymi, istnieje również szereg warunków szczegółowych, indywidualnych dla składającego wniosek. Są one uregulowane w art. 2 ust.1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Tagi: