Urlop ojcowski: komu, kiedy się należy i ile trwa?

Obok urlopu macierzyńskiego Kodeks Pracy przewiduje też urlop ojcowski. Zgodnie z przepisami, ma do niego prawo każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który jest ojcem wychowującym dziecko. Aby móc pójść na urlop ojcowski należy spełnić kilka wymogów formalnych.

Co zrobić, by dostać urlop ojcowski?

Zgodnie z prawem, aby móc ubiegać sie o urlop ojcowski należy po pierwsze złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Ważny jest też termin złożenia wniosku – nie może to być później niż na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Prawidłowo wypełniony wniosek zawiera dane pracownika wraz z wyliczonym okresem, na który pracodawca ma udzielić urlopu. Dozwolone jest wykorzystanie części urlopu – stosownie od potrzeb.

Co ważne, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty: skrócony odpis aktu urodzenia, kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, oświadczenie o dotychczasowym korzystaniu z urlopu ojcowskiego oraz – jeśli to konieczne – kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Ile trwa urlop ojcowski?

Przepisy jasno regulują wymiar urlopu ojcowskiego. Zgodnie z Kodeksem Pracy wynosi on do 2 tygodni i musi być wykorzystany nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. W określonych przypadkach wiek dziecka może być wyższy – nawet do 10 lat w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Warto pamiętać, że urlop ojcowski jest w pełni odpłatny i można go wziąć maksymalnie w dwóch częściach.

Tagi: ,