Spadek i darowizna - pamiętaj o swoich obowiązkach!

Spadek i darowizna – pamiętaj o swoich obowiązkach!

Śmierć bliskiej osoby to niewątpliwie ciężki czas dla każdej rodziny. Często okazuje się, że zmarły pozostawił po sobie majątek, jaki rozdysponował między najbliższe sobie osoby w postaci testamentu.

Warto pamiętać, że podobnie jak na inne elementy życia, tak i również na spadek i darowiznę zostało nałożone opodatkowane. Jak więc zachowywać się w przypadku otrzymania tych świadczeń i co zrobić, by uniknąć kar z Urzędu Skarbowego?

Zwolnienia z opłat

W przypadku otrzymania spadku lub darowizny istnieje jedna, najprostsza droga do otrzymania zwolnienia z podatku, jaki należy oprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku otrzymania tych świadczeń. Przynależność spadkobiercy do tak zwanej „grupy 0” umożliwia uzyskanie owego zwolnienia. Jeśli więc osoba, której przekazywany jest spadek lub darowizna była małżonkiem, wstępnym, zstępnym, ojczymem, rodzeństwem, pasierbem lub macochą zmarłego może ubiegać się o zaniechanie odprowadzenia podatku. Należy jednak pamiętać o kolejnej, ważnej w tym przypadku kwestii: terminach.

Odpowiednia dokumentacja

Sama przynależność do grupy 0 nie zwalnia spadkobiercy z uiszczania podatku. Urzędy Skarbowe nakazują bowiem odpowiednie udokumentowanie tego faktu. W ciągu 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia należy złożyć w urzędzie druk SD-Z2. Jest to dokument, który stanowi poświadczenie dla urzędników, iż spadek przekazany został osobie z grupy 0, a osoba ta dopilnowała terminu postawionego przez urząd.

Tagi: ,