Umowa na czas określony - kwestie prawne

Umowa na czas określony – kwestie prawne

Większość osób podejmujących pracę zdaje sobie sprawę z form zatrudnienia, istniejących w polskich przepisach.

Obok umów cywilnoprawnych, występują umowy o pracę, czyli umowa na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony. Szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić umowie na czas określony, której uwarunkowania prawne w szczególny sposób chronią pracowników. Niewiele osób bowiem zdaje sobie sprawę, iż umowa o pracę na czas określony może być przedłużana jedynie do pewnego momentu. Jakiego?

Przedłużanie w nieskończoność

W obecnym społeczeństwie istnieje przeświadczenie, że umowa na czas nieokreślony daje stabilność zawodową i pomaga uzyskać kredyty z banków. Umowa o pracę na czas określony szczególnie chroni pracowników w tej kwestii. Istnieją zapisy prawne mówiące o tym, że umowa ta może być zawarta maksymalnie na okres 33 miesięcy. Oznacza to, że przedłużenie okresu zatrudnienia automatycznie zmienia formę umowy na czas nieokreślony. Podobnie jest w przypadku podpisania 3 umów na czas określony- kolejna staje się umową na czas nieokreślony. Jest to wygodne zabezpieczenie dla pracowników, ponieważ nie mogą oni mieć umowy przedłużanej w nieskończoność.

Ten sam pracodawca

Warto wspomnieć, że powyższe zapisy dotyczą sytuacji, gry stronami umowy o pracę są te same podmioty. Jeśli więc otrzymaliśmy 3 umowy o pracę na czas określony, a następnie zmieniliśmy pracodawcę zapisy prawne nie obowiązują. Wówczas od nowa można otrzymać umowę na czas określony.

Tagi: ,