Separacja – mniej niż rozwód, więcej niż kłótnia

Separacja – mniej niż rozwód, więcej niż kłótnia

Instytucja separacji w naszym kraju zyskuje na popularności i warto jest poznać jej nie tylko definicję, ale i praktyczne aspekty.

Najczęściej wykorzystywana jest w sytuacji, w której to małżonkowie mimo przejściowych problemów nadal widzą szansę porozumienia lub w sytuacjach osób, które ze względu na przekonania nie uznają rozwodu jako instytucji.

Czy orzec ją może tylko sąd?

Separacja z założenia dzieli się na formalną i nieformalną. Nieformalna nie wymaga wyroku sądu ani żadnego aktu prawnego, ale nie daje też ochrony prawnej w postaci świadczeń alimentacyjnych na dzieci lub wskazania miejsca przebywania zarówno dzieci jak i osób, których ona dotyczy. Ponadto też warto jest mieć na uwadze fakt, iż w razie sprawy rozwodowej, o wiele lepsze efekty i szybszy wyrok może dać separacja orzeczona przez sąd.

Świadczenia alimentacyjne i ochrona prawna

Kiedy o separacji orzeka sąd, mogą zostać przyznane świadczenia alimentacyjne zarówno na dzieci, jak i poszkodowanego współmałżonka, który jest dotknięty z powodu rozkładu pożycia na skutek negatywnych działań drugiej strony. Dlatego też separacja przez niektórych nazywana jest tymczasowym rozwodem. Podstawowym założeniem przyjmowanym przez sąd w czasie orzekania wysokości alimentów jest dotychczasowy poziom życia dzieci, które sama separacją nie mogą zostać dotknięte i cierpieć z powodu problemów rodziców. Obu stronom przysługuje również praco do negocjowania wysokości i wnoszenia przed sąd spraw o obniżenie lub podniesienie kwoty ze względu na zmianę sytuacji materialnej strony płacącej.

Tagi: ,