Kiedy bliscy zostawiają spadek

Odejście członka rodziny jest zawsze trudnym przeżyciem. Po ostatnim pożegnaniu przychodzi czas na uporządkowanie spraw materialnych – prawo spadkowe Poznań jak i inne miejsca Polski jasno określa reguły dziedziczenia. Jak sytuacja wygląda w przypadku testamentu? Oto kilka zagadnień związanych ze spadkiem.

Śmierć bliskiej osoby a spadek

Według przepisów prawa polskiego nabycie spadku następuje w momencie śmierci osoby go zostawiającej. Może ono wynikać wprost z reguł dziedziczenia, albo też w wyniku dokumentu określającego osoby jakim ma przypaść udział w spadku – jest to testament. Jeżeli są jakieś wątpliwości lub kwestie sporne w sprawie spadkowej, warto by adwokat Poznań je rozwiał, pomagając w określeniu osób mających prawo do dziedziczenia.

Kiedy zmarły zostawia testament

W przypadku zapisu w testamencie sprawa jest dosyć prosta. Testament może być sporządzony na różne sposoby:

  • w całości spisany odręcznie i opatrzony własnoręcznym podpisem,
  • testament allograficzny,
  • testament notarialny,
  • testamenty szczególne, z obostrzeniami prawnymi.

Ostatnia ważna wersja testamentu obowiązuje po śmierci spadkodawcy. Zapisy w nim poczynione powinny zostać wykonane, chyba że nastąpi decyzja o odrzuceniu spadku w ustawowym czasie. Jeżeli w testamencie zostały pominięte osoby ustawowo dziedziczące po zmarłym, mogą uzyskać zachowek.

Zachowek dla pominiętych 

Pokrzywdzona osoba ustawowo dziedzicząca może żądać zadośćuczynienia w postaci zachowku. Prawo spadkowe Poznań mówi, iż zachowek ma rekompensować jedynie ekonomiczny interes spadkobiercy, nie można zatem żądać przedmiotów posiadających wartość sentymentalną dla ustawowego spadkobiercy. Obliczanie wysokości zachowku jest zależne od konkretnej sytuacji, warto skorzystać z pomocy jaką oferuje doświadczony prawnik.

Co zrobić gdy pozostają długi spadkowe?

Jeżeli po zmarłym pozostały długi spadkowe i spadkobiercy mają tego świadomość, powinni zadecydować o dalszym postępowaniu ze spadkiem. Jeżeli spadkobierca nie chce spłacać długów, to w ciągu pół roku po śmierci spadkodawcy lub uzyskania informacji o niej powinien w całościu odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, składając odpowiednie oświadczenia. Zanim nastąpi postanowienie stwierdzenia nabycia spadku wydane przez sąd będzie odpowiednio zabezpieczony.

Odrzucenie spadku – czy zawsze jest możliwe?

Jeżeli spadkobierca chce odrzucić spadek, musi uczynić to w terminie sześciu miesięcy od daty, w której został powołany do spadku. Po tym terminie będzie to niemożliwe. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia spadku ustawowo dziedziczą następne powołane do niego osoby.

Pomoc prawna w sprawie spadku

Prawo spadkowe może wydawać się zawiłe, zwłaszcza w przypadku dużych rodzin o skomplikowanym pokrewieństwie lub pozostających w konflikcie. Warto by nie przeoczyć istotnych terminów skorzystać z usług jakie świadczy adwokat Poznań. Aby bez problemów przejść przez niekiedy ciągnące się przez wiele miesięcy sprawy o postanowienie nabycia spadku, znajomość prawa spadkowego nie jest konieczna jeżeli mamy do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego prawnika.