Chcesz się rozwieść? Najpierw sprawdź, jakie koszty poniesiesz!

     Rozwód nie jest codziennością, dlatego koszty związane z postępowaniem sądowym w tej sprawie są dla wielu zagadką. To, ile kosztuje rozwód zależy od kilku czynników, najczęściej pojawiających się już w momencie pisania pozwu oraz w toku rozprawy. Z jakimi opłatami muszą liczyć się strony sporu?

Opłaty pobierane przez adwokatów

     Jednym z kosztów, o istnieniu którego wiedzą osoby wnioskujące o rozwód jest wynagrodzenie prawnika prowadzącego sprawę. W zależności od wielkości miasta, w którym znajduje się sąd, a także w zależności od zawiłości sprawy koszty związane z zatrudnieniem adwokata zaczynają się od kilkuset, a kończą nawet na kilku tysiącach złotych. Nie da się więc ukryć, że kwota wydatków na przedstawiciela w sądzie stanowi większą część kosztów poniesionych w związku z rozwodem.

     Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wnioskować o adwokata lub radcę prawnego z urzędu. Mają do tego prawo osoby, które zostały zwolnione w całości lub części z ponoszenia kosztów sądowych, ale nie tylko. Przyznanie pełnomocnika z urzędu może uzyskać również osoba, która oświadczy brak zdolności do poniesienia kosztów wynagrodzenia tegoż pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego zarówno dla siebie, jak i swojej rodziny. Decyzję o przyznaniu adwokata z urzędu podejmuje sąd na bazie złożonego przez interesanta wniosku. Może się bowiem okazać, że udział profesjonalisty w sprawie nie będzie potrzebny.

Co z kosztami sądowymi?

     Na to, ile kosztuje rozwód wpływa również wysokość opłat sądowych. Już samo złożenie pozwu o rozwód jest wydatkiem rzędu 600 zł, jednak tylko w swojej „podstawowej” wersji. Wnioskowanie o sądowy podział majątku wiąże się z opłatą 1000 zł – jeśli jednak małżonkowie osiągną w tej kwestii porozumienie wniosek kosztuje 300 zł. Warto również dodać, że apelacja od wydanego przez sąd wyroku to ponowna opłata sądowa o wartości 600 zł. 

Nie tylko opłata za pozew o rozwód

    Poza kosztami związanymi z formułowaniem i wnoszeniem pozwu o rozwód strony muszą liczyć się z kwotami doliczanymi do ich rachunku wraz z kolejnym orzecznictwem sądu. Eksmisja jednego małżonka orzeczona przez sąd oznacza dla drugiego konieczność zapłaty 200 zł do kasy sądu, z kolei przyznanie danej stronie alimentów nakłada na nią obowiązek zapłaty 5% wskazanej przez sąd kwoty alimentacyjnej. Wynagrodzenie pełnomocnika, koszty wniesienia wniosku o rozwód oraz pozostałe opłaty sądowe są trudne do jednoznacznego oszacowania, jednak w sumie mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Możesz wnioskować o zwrot lub zwolnienie z kosztów!

     Osoby, dla których poniesienie omawianych kosztów rozwodowych jest niemożliwe bez uszczerbku utrzymania koniecznego mogą być spokojne. W szczególnych przypadkach sądy przychylają się do wniosków o całkowite zwolnienie z kosztów poniesionych w czasie rozprawy. W normalnych okolicznościach zwrot całości lub części kosztów należy się stronie, której wniosek poparł sąd. Oddalenie wniosku rozwodowego oznacza, że przegrany ponosi nie tylko swoje koszty, lecz także wydatki drugiej strony sporu.