Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, jaki jest sporządzany przez notariusza. Istnieje kilka warunków, które pozwalają sporządzić akt. Przede wszystkim uczestniczyć w sporządzeniu muszą wszystkie osoby, które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy ustawowi. Jeśli nie do końca  wiemy, jak się zabrać za kwestię spadku, czy też zachowku, warto poprosić o pomoc radcę prawnego. Adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie i służą pomocą w wielu sytuacjach. Z […]

Read More

Praca na wysokości w świetle przepisów BHP

Definicja pracy na wysokości została opisana w art. 105 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozumie się przez nią pracę wykonywaną na wysokości przynajmniej 1 m nad ziemią, o ile powierzchnia ta nie jest osłonięta z każdej strony pełnymi ścianami, ścianami z […]

Read More