Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, jaki jest sporządzany przez notariusza. Istnieje kilka warunków, które pozwalają sporządzić akt. Przede wszystkim uczestniczyć w sporządzeniu muszą wszystkie osoby, które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy ustawowi. Jeśli nie do końca  wiemy, jak się zabrać za kwestię spadku, czy też zachowku, warto poprosić o pomoc radcę prawnego. Adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie i służą pomocą w wielu sytuacjach. Z czym wiąże się zachowek? Co daje akt poświadczenia dziedziczenia? Czego dotyczą spadki?

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia to specyficzny dokument, jaki jest formą stwierdzenia nabycia spadku. Sporządzenie jest wykonywane przez notariusza, z wyłączeniem dziedziczenia na bazie testamentu szczególnego. Postępowanie pozwalające uzyskać dokument dzieli się na spisanie protokołu dziedziczenia i sporządzenie aktu poświadczenia. Przed przystąpieniem do wykonania, notariusz ma za zadanie spisać protokół. Podczas spisywania notariusz poucza osoby, jakie biorą udział w czynności co do obowiązku ujawnienia okoliczności dotyczących treści protokołu i odpowiedzialności karnej za fałszywe informacje. 

Więcej znajdziesz na stronie Kancelarii Prawnej https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/

Czego dotyczy zachowek?

Zachowek ma za zadanie zabezpieczyć interesy osób po śmierci spadkodawcy tak, aby uzyskały one korzyści ze spadku, nawet w przypadku pominięcia w testamencie. Okazuje się, że prawo do zachowku ma najbliższa rodzina zmarłego. Dotyczy on:

  • zstępnych osoby zmarłej – dzieci, ich dzieci, wnuki i prawnuki,
  • rodziców (tylko wtedy, gdy byli powołani do spadku na mocy ustawy). 

Osoba sporządzająca testament ma możliwość wyłączenia z niego rodzeństwo i dzieci rodzeństwa. Nawet po bezpotomnej śmierci takim osobom nie będzie się nic należeć. Ponadto, zachowek nie przysługuje osobom wydziedziczonym w dokumentacji, osobom zrzekającym się dziedziczenia, małżonkowi wyłączonemu z dziedziczenia, czy też osobom uznanym za niegodne dziedziczenia. 

Pomoc adwokata

Radca prawny jest osobą, która pomoże nam przejść przez wszelkie sprawy spadkowe. Spadki są objęte przepisami prawnymi, które nie do końca są zrozumiałe dla zwykłego człowieka. W tym przypadku adwokaci służą doradztwem i świadczą wszelkie usługi z tym związane. Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, jaki ma za zadanie regulować przejście praw i obowiązków co do majątku po śmierci właściciela. Dotyczy przekazywania majątku, gdzie ważną częścią jest dziedziczenie określone w prawie. Radca prawny pracujący w kancelarii zajmuje się także kompleksową pomocą w zakresie prawa spadkowego, jak również udzielaniem porad prawnych. Co ciekawe, adwokaci mogą nas reprezentować przed organami administracji publicznej i przed sądami. Do każdej sprawy pochodzi się tutaj indywidualnie i z należytą starannością. 

Wybór rzetelnego adwokata nie jest łatwym zadaniem. Po pomoc zwracamy się w wielu kwestiach, których nie rozumiemy. Dotyczą one przykładowo spadków i zachowku, które wymagają wszczęcia odpowiednich działań. W tych czynnościach pomoże nam wykształcony radca prawny.