Pomoc adwokata w przypadku separacji i rozwodu

Prawo rodzinne obejmuje szereg zagadnień, które wiążą się przykładowo z separacją i rozwodem. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy adwokatów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w kwestiach prawnych. Cały proces przebiegnie zatem sprawnie, a my cieszyć się będziemy doskonałą obsługą na najwyższym poziomie. Jakie usługi oferuje radca prawny? Czego dotyczy rozwód i separacja? O czym warto pamiętać?

Prawo rodzinne

Adwokaci świadczą usługi z zakresu prawa rodzinnego, jakie reguluje kwestie majątkowe i niemajątkowe pomiędzy członkami rodziny. To dział prawa cywilnego, gdzie obowiązuje wiele niepodważalnych zasad – zasada ochrony rodziny, dobra dziecka, czy zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych stosunków majątkowych. Wszelkie aspekty sporne reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. 

Radca prawny to osoba z wieloletnim doświadczeniem, jaka świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania spraw rodzinnych. Klienci mogą liczyć na gromadzenie dowodów i przygotowywanie dokumentacji, jaka będzie potrzebna przed Sądem Rodzinnym. Ponadto, plusem są profesjonalne porady w zakresie interpretacji prawa rodzinnego. Szeroki zakres usług dotyczy wielu spraw rodzinnych, jakimi są:

  • alimenty,
  • separacje,
  • rozwody,
  • podział majątku,
  • ustalanie kontaktów z dziećmi,
  • kuratela i opieka,
  • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
  • porady z zakresu przepisów prawa rodzinnego. 

Separacja a rozwód

Jeśli małżeństwo chce się rozstać, do wyboru ma rozwód lub separację. To często jedyne możliwe rozwiązanie w trudnej sytuacji rodzinnej. Nie zapominajmy o tym, że takie kwestie wiążą się z dopełnieniem złożonej procedury prawnej. Zazwyczaj pociąga to za sobą podział opieki nad dziećmi i wypracowanie wspólnie majątku. Radca prawny pomoże nam złożyć pozew o rozwód w pisemnej formie do oddziału cywilnego w okręgowym sądzie, jaki jest właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W sytuacji, gdy małżonkowie mieszkają oddzielnie, miejscem złożenia pozwu jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. 

Warto zauważyć, że niekiedy zamiast rozwodu małżonkowie decydują się na separację. Co ciekawe, pojęcia te nie oznaczają tego samego, co należy mieć na uwadze. Skutkiem separacji (w przeciwieństwie do rozwodu) nie jest ostateczne rozwiązanie związku małżeńskiego. Do ustanowienia separacji nie jest konieczne uzyskanie zgody drugiej strony. Bywa tak, że jest ona postrzegana jako ostateczny ratunek dla tych osób, które mają sporo kłopotów małżeńskich i jeszcze nie chcą przystąpić do rozwodu. 

Separacja w świetle przepisów prawnych

Prawo jasno wskazuje, że separacja jest instytucją prawną, która jest orzekana przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. Tutaj para formalnie pozostaje małżeństwem i żadne z małżonków nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. O separacji mówimy wtedy, gdy doszło do zupełnego, lecz nietrwałego, rozpadu pożycia małżeńskiego. Kwestie tego typu również pomogą nam uregulować adwokaci. 

Czytaj więcej na stronie adwokatów https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/