Chcesz się rozwieść? Najpierw sprawdź, jakie koszty poniesiesz!

 Rozwód nie jest codziennością, dlatego koszty związane z postępowaniem sądowym w tej sprawie są dla wielu zagadką. To, ile kosztuje rozwód zależy od kilku czynników, najczęściej pojawiających się już w momencie pisania pozwu oraz w toku rozprawy. Z jakimi opłatami muszą liczyć się strony sporu? Opłaty pobierane przez adwokatów      Jednym z kosztów, o […]

Read More →
Prawo do autoryzacji wypowiedzi

W przypadku udzielania informacji dziennikarzowi, warto zainteresować się przysługującym w takiej sytuacji prawem do autoryzacji. Może ono pomóc nam w uzyskaniu pełnej kontroli nad wypowiedzią, która ostatecznie trafi na łamy gazety czy portalu internetowego. Kiedy i w jaki sposób można skorzystać z tego prawa? Autoryzacja polega na sprawdzeniu i poprawieniu wcześniej przygotowanej przez dziennikarza wypowiedzi […]

Read More →
Rozwód krok po kroku

W Polsce rozwodzi się rocznie 65 tysięcy małżeństw. Naczelnym powodem jest niezgodność charakterów, a na dalszych pozycjach: zdrada, alkoholizm, uzależnienie od hazardu, niegospodarność oraz długotrwała rozłąka. Jakie są możliwości zakończenia małżeństwa oraz jak wyglądają jego poszczególne etapy rozwodu? Rozwód z orzekaniem o winie W toku rozprawy rozwodowej sędzia jest zobligowany ustalić winnego rozpadu małżeństwa, gdyż […]

Read More →
Kiedy bliscy zostawiają spadek

Odejście członka rodziny jest zawsze trudnym przeżyciem. Po ostatnim pożegnaniu przychodzi czas na uporządkowanie spraw materialnych – prawo spadkowe Poznań jak i inne miejsca Polski jasno określa reguły dziedziczenia. Jak sytuacja wygląda w przypadku testamentu? Oto kilka zagadnień związanych ze spadkiem. Śmierć bliskiej osoby a spadek Według przepisów prawa polskiego nabycie spadku następuje w momencie śmierci osoby […]

Read More →
Pomoc przy zdobyciu dowodów.

 Ze wszystkich przyczyn rozwodów, te z powodu zdrady stanowią największy odsetek. Czasem prawda wychodzi na jaw a innym razem oskarżenia o zdradę opierają się na podejrzeniach czy nawet przeczuciach. Niestety tego typu poszlaki to żaden dowód dla sądu. W niektórych przypadkach orzeczenie o winie potrzebne jest do wyznaczenia alimentów czy innych szczegółów. Niejednokrotnie sąd zaleca […]

Read More →
Adwokat – sprawy związane z separacją

Problemy małżeńskie nie zawsze muszą kończyć się rozwodem, chociaż często do tego to zmierza. Oczywiście wszystko zależy od uczuć współmałżonków oraz od ich relacji. Jeśli nie jest ona prawdziwa lub w małżeństwie pojawiła się trzecia osoba, wtedy zwykle nie ma czego ratować. W niektórych przypadkach pomóc może jednak separacja, więc nie zawsze decydowanie się na […]

Read More →
Zażalenie na postanowienie jako jeden ze środków odwoławczych.

Czym się charakteryzuje zażalenie na postanowienie? Zażalenie na postanowienie jest to środek odwoławczy, który zapobiega uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia do momentu rozpoznania wniesionego zażalenia. Zażalenie, charakteryzuje się również względna dewolutywnością, co oznacza, że jest rozpatrywane przez organ wyższego stopnia, w stosunku do sądu, który wydał orzeczenie kończące postępowanie w danej sprawie.    Kiedy przysługuje? Zażalenie […]

Read More →
Czytanie cudzej korespondencji
bezprawne czytanie korespondencji

Tajemnica korespondencji jest jednym z dóbr osobistych, które są zagwarantowane przez Konstytucję i jednocześnie podlegają ochronie prawa cywilnego. Jest to zatem prawo każdego człowieka do poszanowania jego życia prywatnego, prawa do tajemnicy w przekazie kierowanego do innych osób czy instytucji. Każdy zatem człowiek ma prawo do prywatności, którą gwarantuje mu Konstytucja, a bezprawne czytanie korespondencji jest czynnością […]

Read More →