Upadłość firmy – jak ją ogłosić?

Ciągły brak płynności finansowej powoduje, że przedsiębiorca musi ogłosić upadłość firmy. Jest to spowodowane różnymi sytuacjami – niewypłacalnością kontrahentów, bardzo dużym wzrostem konkurencji, brakiem zamówień itp. Jak prawidłowo ogłosić upadłość firmy?

Kto może ogłosić upadłość firmy?

Przede wszystkim należy spojrzeć na ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4). Zgodnie z nią, upadłość firmy może ogłosić przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, jednak ustawa przyznaje jej zdolność prawną. Taki przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu. Co to dokładnie oznacza? Upadłość firmy może zostać ogłoszona przez

  • osobę fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółkę prawa handlowego: spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną;
  • wspólnotę mieszkaniową.

Należy podkreślić, że spółka cywilna nie ma prawa ogłoszenia upadłości, ponieważ nie jest ona osobą prawną, ani nie posiada zdolności prawnej. Jeżeli chcesz mieć pewność, że upadłość firmy zostanie uznana przez sąd, warto skorzystać z usług profesjonalistów kancelaria adwokacka Piła.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Głównym warunkiem ogłoszenia upadłości firmy jest niewypłacalność dłużnika. Oznacza to, że podmiot przestał wykonywać wymaganych zobowiązań pieniężnych. Co ważne, w wypadku, gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub np spółka prawa handlowego, uznaje się, że taki podmiot jest niewypłacalny gdy jego zobowiązania przekraczają wartość jego majątku – nawet wtedy, gdy zobowiązania są na bieżąco wykonywane. Wniosek może zostać oddalony przez sąd, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań nie przekroczyło okresu trzech miesięcy lub suma niewykonanych zobowiązań nie przekroczyła jeszcze dziesięciu procent wartości bilansowej zadłużonego przedsiębiorstwa.

Gdzie można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Wniosek taki złożyć należy do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, który jest właściwy dla siedziby dłużnika (adres działalności gospodarczej zgodny z rejestrem). Wniosek może zostać złożony przez dłużnika lub przez każdego z jego wierzycieli. Koszt takiego wniosku wynosi 1000 złotych – zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku. Wzór takiego wniosku znaleźć można w bardzo wielu miejscach w Internecie.